Faydalı Bilgiler

Vitamin ve mineral desteğinin sağlanması ile et ve süt verimi, hastalıklara karşı direnç, kas, iskelet ve dolaşım sisteminin gelişmesi, stres koşullarında verim düşüşünde azalma, sütü için beslenen hayvanlarda laktasyonda süreklilik ve fertilite ile ilgili sorunların azalması sağlanabilmektedir.

Vitaminler vücudun temel yapı taşında yer alan ve hayvanların normal metabolik faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için vazgeçilmez olan organik maddelerdir. Hayvanlara, temel sağlığı desteklemek ve performanslarını arttırmak için mutlaka takviye olarak vitamin uygulanması önerilmektedir. Bir veya birden fazla vitaminin eksikliğinde, fertilite problemleri, büyümede gerileme ve depresif performans gibi metabolizmada fonksiyon bozukluklukları meydana gelebilir.

İz elementler, canlı hücre metabolizmasındaki çok çeşitli hayati fonksiyonlarda rol oynamaktadırlar. Asit-baz dengesi, vucüt sıvı ve dokularının ozmotik basıncı, membran geçirgenliği, doku hassasiyetinin oluşumu, sinir impluslarının iletimi, hormon ve enzimlerin fonksiyonlarını gerçekleştirmesi, büyüme ve hayvansal üretim-verim ile canlının yaşam fonksiyonlarının yerine getirilmesinde son derece öneme sahiptirler.

Zincofer-b vitamin mineral çözeltisi A, D3, E, C ve B kompleks (vitamin B1, B2, B3, B6, B7, B12) vitaminlerini ve minerallerini (Co, Fe, Mg, Cu, Mn, K ve Zn) içeren bir yem katkı maddesidir.