aktif maddeler

Vitamin A
 • Epitel ve mukozanın işlevsel bütünlüğü açısından üreme sisteminde ve görme sisteminde, osteoblastik aktivite, kemik büyümesi ve doku bağlayıcı olarak organizmada önemli görevleri vardır.
 • Yumurtalama, embriyonik ve fötal gelişimde rol alır.
 • Gebelikte, hormon aktivasyonu ve büyümenin kontrolünde önemi bulunmaktadır.
 • Enjeksiyöz hastalıklara direnç kazanılmasını destekler.

Eksikliğinde; deri ve mukoz membranlarda enfeksiyon riski, verim düşüklüğü, embriyoda mortalite, bozulmuş embriyonik gelişim ve enfeksiyon risklerinde artış görülebilmektedir.

Vitamin D3
 • Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenler ve kalsiyum ve fosforun emilimini arttırır.
 • İskeletin gelişmesini sağlar.
 • İmmün sistem performansını arttırır ve genlerin transkripsiyonunu kontrol eder.

Eksikliğinde; kalsiyum ve fosfor metabolizmasında bozukluklar sonucu gelişen hastalıklar, büyüme sırasında kemik mineralizasyonunda inhibisyon, kemiklerden mineral maddelerin atılımı, deforme olmuş kemik ve eklem yapısı (kemiklerin yumaşaması), kendiliğinden gelişen kemik kırıkları meydana gelebilir.

Vitamin E
 • Vitamin E yağda çözünen bir vitamindir.
 • Antioksidan etkisi ile karaciğer nekrozunun ve kas dejenerasyonunun insidansını azaltır, koruyucu olarak görev yapar.
 • Selenyum ile sinerjik etkiye sahiptir.
 • İmmün sistem üzerinde olumlu etkisi vardır. Serum antikor sentezini (IgG) stimüle eder.
 • Hücrelerde membran yapısının stabilitesini sağlar ve prostaglandin sentezini uyarır.
 • ATP sentezinde fosforilasyonu düzenler.
 • Nükleik asit metabolizmasında rol oynar.
 • Yağ oksidasyonunu engeller ve doymamış yağların okside olmadan uzun süre aktif kalmalarını sağlar.
 • Yumurtalıkların gelişimi ve fonksiyonlarının kontrolünde ve kas metabolizmasının biyolojik rolünde belirleyici rol oynar.
 • Kükürtlü aminoasitlerin metabolizmasında görev yapar.
 • Trombosit agregasyonunu bloke eder.
 • Meme bezlerinin hücresel ve humoral fonksiyonlarını düzenlemede rol oynar.
 • Yeni doğan hayvanlar kolostrum alımını takiben Vitamin E ile takviye edilmelidirler.

Eksikliğinde; kardiyak (miyokardiyal dejenerasyon) ve iskelet kaslarında (distrofi, miyopati, beyaz kas hastalığı) hasarlar meydana gelir. Kalp kasının ani hasarı sonucu ölüm meydana gelebilir. İnfertilite, vasküler (kırmızı kan hücrelerinin hemolizi) ve sinir sisteminde değişiklikler (spino serebellar ataksi), immunsupresyon ve buna bağlı mastitis, metritis meydana gelebilir.

Vitamin C
 • Mezanşimal kaynaklı dokuların yapımı ve bütünlüğünü korumaları için gereklidir.
 • Organizmanın enfeksiyon ve strese karşı savunma mekanizmasını geliştirir.
 • Vitamin C yetmezlikleri enfeksiyonlara duyarlılık ve muköz membranlarda spontan kanamalar ile sonuçlanabilir.

Eksikliğinde; enfeksiyon ajanları ve parazitlere karşı duyarlılık, büyümede gerileme, kemik hastalıkları, iyileşmeyen yaralar, yumurta kalitesinde zayıflama, taşıma, ortam değişikliği, sıcaklık gibi stres faktörlerine karşı artan duyarlılık, genel ve aşılama sonrası bağışıklık sistem reaksiyonlarında azalma ve fertilitede azalma görülebilir.

Magnezyum
 • Kemik bileşiminin yapısal olarak büyük bir kısmına katılır.
 • ATP kullanılan tüm reaksiyonlarda magnezyuma ihtiyaç vardır.
 • Sinir iletimi ve kas kontraksiyonunda rolü vardır.
 • Karbonhidrat, protein ve lipit metabolizmasında görevli 300’den fazla enzimin kofaktörüdür.
 • Magnezyum eksikliği hayvanlarda iştahsızlık, büyüme geriliği ve kas dokusunun bozulmasına sebep olmaktadır.
Çinko
 • Bazı enzimlerin yapısına katılır ve bu enzimler aracılığyla protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasında rol almaktadır.
 • Hücre bölünmesi ve gelişmesinde önemli rolu vardır, DNA ve RNA sentezinde görev alır.
 • Yara iyileşmesinde rol oynar.

Eksikliğinde; iştahsızlık, ishal, gelişme geriliği, süt veriminde azalma, allopesia, yara iyileşmesinde gecikme, enfeksiyonlara duyarlılıkta artış, parakeratozis, tırnaklarda deformasyon, kemik ve eklem bozuklukları ve interdijital bölgede çatlak ve yarıklar meydana gelebilir.

Kobalt
 • Vitamin B12 sentezi sadece kobalt varlığında gerçekleşir. Dışardan alınan kobalt vücuttaki Vitamin B12 seviyesini belirler.
 • İmmün sistemi destekleyici özelliği bulunmaktadır.

Eksikliğinde; canlı ağırlığında azalma, büyüme bozukluğu, kıl örtüsünde kabalaşma ve pernisyöz anemi meydana gelebilir.

Demir
 • Demir, metabolizmanın sürekliliği için gerekli olan oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonlarına katılan ayrıca hemoglobin ve miyoglobinde yer alan ‘hem’ proteinin yapısında yer alan hayati bir elementtir.
 • Sütle beslenmeyi takiben buzağıların karaciğerindeki demir depoları giderek azalır.
 • Enfeksiyon durumlarında, mevcut patojenlerde demiri kullanacağından demir kullanımına dikkatli karar verilmesi gerekir.

Enfeksiyona yakalanan hayvanlardan ziyade, enfeksiyona henüz yakalanmamış hayvanlarda demir takviyesi yapılması önerilir.

Potasyum
 • Potasyum vücut sıvılarının osmatik basıncı ve asit baz dengesi için büyük bir öneme sahiptir.
 • Karbonhidrat ve protein metabolizmasında rol oynar.
 • Kalp atımında rol alır.
 • Çizgili ve düz kasların kasılmasında görevlidir. 

Eksikliğinde; hipokalsemi görülür. Yeni doğum yapmış düve ve ineklerde kas zayıflığı, iştahsızlık, yatıp kalkamama ve yatalak hastalığı şeklinde görülür. Hipokalemi yani potasyum eksikliği çoğunlukla Rumen alkalozu, abomasum deplasmanı, ketosis, metritis ile ilişkilidir. Böyle inek veya düveler ayrıca düşük verimli olup, metabolik ve enfeksiyöz hastalıklara da yatkın olurlar.

Manganez
 • Enzim aktivatörü olarak bitki ve hayvanların birçok fonksiyonlarına dahil olmaktadır.
 • Kolin biosentezine dahil olan bir mineraldir.
 • Büyüme dönemindeki sığırlarda günlük Mn ihtiyacı aşağı yukarı 20 mg/kg yem miktarındadır. Gebelik döneminde ise bu düzey 40 mg/kg olmalıdır.

Eksikliğinde; fertilite problemleri, fötal ve perinatal ölümler, gelişim geriliği, eklem deformasyonları, perosis, fatty liver, dil oynatma hastalığı görülebilir.